veterina u lesa

VETERINÁRNÍ AMBULANCE PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

NÁŠ NOVÝ E-SHOP !!!Poskytujeme komplexní služby z oborů:

Chirurgie
Interní medicína
Dermatologie
Sonografie
Reprodukce, gynekologie, porodnictví
Prevence
Stomatologie
Ortopedie
Ošetření koní
Poradenství pro chovatele

Která zvířata léčíme?

Domácí mazlíčky
Hospodářská zvířata
Exotická zvířata

Přehled nabízených služeb

Prevence
Laboratorní diagnostika
Diagnostická činnost
Interní medicína
Dermatologie
Chirurgie měkkých tkání
Gynekologie a porodnictví
Onkologie
Infusní terapie

Terapie obezity
Stomatologie
Medicína drobných savců
Prodej krmiv a klinických diet
Hospitalizace
Genetická vyšetření
Poradenství v oblasti chovu a výživy
Poradenství poruch chování a cestování se zvířaty
Program pro chovatele